TÜRK DENİZ KUVVETLERİ VİZYONU
Milli Güce Dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak, bu kuvveti dünya denizlerinde Türkiye'nin alaka ve menfaatlerini elde edecek şekilde kullanmak.


TÜRK DENİZ KUVVETLERİ MİSYONU
Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hükümranlık haklarını, deniz alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamaktır.


TÜRK DENİZ KUVVETLERİ TEMEL DEĞERLERİ

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak,
 • Vazife bilincine sahip olmak,
 • Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak,
 • Kanunlara ve amirlere mutlak itaat etmek,
 • Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,
 • Değişime açık olmak,
 • Birlik ve beraberlik ruhuna sahip olmak,
 • Mükemmeliyetçi olmak,
 • Açık olmak,
 • Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,
 • İnisiyatif sahibi olmak,
 • Kurumsallaşmak,
 • Çevreye saygılı olmak,
 • Tasarrufa önem vermek,
 • Öngörülü olmak,
 • Deniz ve denizciliği sevmek,
 • Üstün fedakarlık niteliğine sahip olmak,
 • Stres altında süratli ve doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,
 • Üstün cesaret sahibi olmak,
 • Üstün fiziki güç ve dayanıklılığa sahip olmak.