Kilometre - Mil Dönüştürücü


Kilometre (Km) Nedir: Bin metre (1000) uzunluğa verilen kısa isimdir.

Mil (Mi) Nedir: İngiliz uzunluk ölçü birimidir. Kara ve Deniz olarak ikiye ayrılır. 1 Kara mili 1.609,344 metreyken 1 Deniz mili 1.852,2 metredir

Kilometre ve Mil Hesap Makinesi

Gerekli alan
Gerekli alan
Gerekli alan
Üst