KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin poliçe genel şartlarında belirtilen tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standartının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı içindedir.

Kasko Hasar Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

•Poliçe fotokopisi
•Trafik kazası tespit tutanağı veya karakol tutanağı (yoksa ayrıntılı beyan)
•Alkol muayene raporu ( hasar seyir halinde meydana gelmiş ise )
•Aracın trafik ve tescil belgesinin fotokopisi
•Kaza anında aracı kullanan sürücüye ait sürücü belgesi
•Aracın hasarlı hali ile çekilmiş fotoğrafı
•Varsa tamir faturası
•Poliçe prim ödemesine ait makbuzlar
•Poliçede dain mürtehin varsa, ilgili kişi veya kuruluştan hasarın ödenebilir onayı.
•Banka hesap numarası
•Kasko poliçesinde taşınan yük için de teminat verilmiş ise aracın kaza anında taşıdığı yüke ait sevk irsaliyesi