BEDENİ HASARLAR (TEDAVİ)

Trafik poliçesi
Trafik kazası tespit tutanağının aslı ( tasdikli ?kaşeli)
Sigortalı aracı kullanan kişinin alkol durumu trafik kaza tespit tutanağında mutlaka gösterilmiş olmalıdır, Aksi taktirde alkol raporu istenilmelidir.
Sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyet sureti.
Zarar gören, sigortalı aracı kullananın ehliyetini temin edemiyorsa ehliyet durumu trafik zaptında mutlaka kontrol edilmeli
Sigortalı araç sürücüsünün ehliyetinin olup olmaması rücu haklarımız açısından çok önemlidir.
Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
Zarar gören aracın ruhsatı
Hastane raporu maluliyet halinde iş gücü kaybını gösterir ?oran? hastane raporunda mutlaka belirtilmiş olmadır.
Tedavi giderlerine ait faturalar,(söz konusu faturaların asılları yoksa KDV ödenmez)
Hasar bedelinin havalesi için banka hesap numarası
Hasarın özelliğine göre Şirketimizce istenen ek belgeler