KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin poliçe genel şartlarında belirtilen tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standartının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı içindedir.

Kasko Hasar Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
Poliçe fotokopisi
Trafik kazası tespit tutanağı veya karakol tutanağı (yoksa ayrıntılı beyan)
Alkol muayene raporu ( hasar seyir halinde meydana gelmiş ise )
Aracın trafik ve tescil belgesinin fotokopisi
Kaza anında aracı kullanan sürücüye ait sürücü belgesi
Aracın hasarlı hali ile çekilmiş fotoğrafı
Varsa tamir faturası
Poliçe prim ödemesine ait makbuzlar
Poliçede dain mürtehin varsa, ilgili kişi veya kuruluştan hasarın ödenebilir onayı.
Banka hesap numarası
Kasko poliçesinde taşınan yük için de teminat verilmiş ise aracın kaza anında taşıdığı yüke ait sevk irsaliyesi


Kasko Poliçelerinde Hasar Çeşitlerine Göre İstenilen Evraklar
İstenilen Evraklar Seylap Hasarı Cam Hasarı Seyir Hali Hasarı Araç Yanması Araç Çalınması Park Hali Hasarı
Poliçe Fotokopisi (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Prim Makbuzu (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Ruhsat Fotokopisi (X) (X) (X) () (X) (X)
Ehliyet Fotokopisi (X) (X) (X) () () (X)
Hasarlı Araca Ait Fotoğraf (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Kaza Raporu (Tasdikli) () (X) () () () ()
Alkol Raporu (Tasdikli) () (X) () () () ()
Beyan ve Tutanak (X) () () () () (X)
Fatura(Şirketlerde Yansıtma Faturası) (X) (X) () () (X) (X)
Kamyonsa Sevk İrsaliyesi () (X) () () () ()
Karakol veya İtfaiye Raporu () () (X) () () ()
Savcılık Cevap Yazısı () () (X) () () ()
Karakol Yazısı () () () (X) () ()
Hırsızlık Masasından Yazı () () () (X) () ()
Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı () () () (X) () ()
Aracın Tüm Anahtarları(Orijinal) () () () (X) () ()
Çalıntı Kaşeli Ruhsat(Aslı) () () () (X) () ()
Karakol Müracaat Tutanağı () () () (X) (X) ()
Vergi Kimlik Numarası (X) (X) (X) (X) (X) (X)