Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasıdır. Bu genel çerçevede;
Kriz ve Barış zamanı :
 • Barış destek harekatı
 • Arama-Kurtarma harekatı
 • İnsani yardım harekatı
 • Doğal afetlerle mücadele harekatı
 • Deniz yetki alanlarının kontrolü
 • Tahliye harekatı (muharip olmayan)
 • Bayrak ve varlık gösterme
 • Bilgi Destek Harekâtı
Savaş Zamanı:
 • Deniz kontrolü
 • Denizlerin serbestçe kullanımının engellenmesi
 • Deniz ulaştırmasının korunması
 • Güç intikali
 • Sınırlı darbe harekatı
Türk Deniz Kuvvetleri aşağıda belirtilen dört Ana Ast Komutanlıktan oluşmaktadır.