AVARLAR (APARLAR)


Avarlar' ın devleti M.S. Dördüncü Yüzyıl sonundan Altıncı Yüzyıl ortasına kadar devam etti. Avar Türkleri eskiden Hun ve Tabgaç hanedanlarının hakimiyeti altında yaşıyorlardı. Avarlar kendi hükümdarlarına "Kağan" diyorlardı. Böylece Türk tarihinde eskiden "Yabgu" denen hükümdarlar, artık "kağan" (Hakan)" diye anılmaya başlamış, "Yabgu" sözü ise "Kağan' dan daha küçük prenslerin ünvanı olmuştur.

Avar Kağanları hem Doğu' da, hem Batı' da fetihler yapmışlar, yine esas olarak çin' le uğraşmışlardır. Bu devirde Türkler' in Hindistan' la da temas kurdukları görülüyor. Hun hakimiyeti sona erince, bir kısım Hunlar Hindistan' a göç etmişlerdi.

Avar Devleti, Onabay Kağan zamanında Göktürkler (Kök Türk)' in isyanı üzerine yıkıldı (552). Avar Devleti uzun zaman devam etti.
KAYNAK: Tarihte Türkler-Prof.Dr. Erol Güngör
Sayfa:24-ötüken Yayınları