TÜRGİŞ veya TÜRKEŞLER

Türkeş Hanenadı başlangıçta Göktürkler' e bağlı oldukları halde 630 tarihinden itibaren Talas' ı başkent yaparak ayrı bir devlet oldular. devletin kurucusu Göktürk tarkanlarından Uçele Kağan' dır. Sekizinci yüzyıl başlarında Arap-İslam orduları Maveraünnehr' e girmişler ve Türkler' le karşılaşmışlardı. O sırada devletin başında bulunan Sulu çor Kağan bu orduları durdurmak için şiddetli savaşlar verdi. Bir taraftan Araplar' ın baskısı, diğer taraftan çinliler' in siyasi entrikalarıyla Türgişler arasına nifak girdi ve Kül çor adlı bir Türgiş kumandanı Sulu Kağan' ı öldürdü. Bundan sonra türgeşler ikiye ayrıldı. Kül çor, "Bağa Tarkan" ünvanıyla Sarı Türgişler' in başına geçti ve devlete hakim oldu. sonra Kara Türgişler' in lideri İltemiş Kutluk bilge Kağan ve Tanrı Bolmuş Kağan hükümdar oldular.

766' da Türgiş Hanedanı' nın saltanatını Karluk Türkleri sona erdirdiler.

KAYNAK: Tarihte Türkler-Prof.Dr.Erol Güngör
Sayfa:39-ötüken Yayınları