TABGAÇLAR (Siyenpiler)

Milattan Sonra üçüncü Yüzyıl başında Türkler' in Tabgaç Hanedanı Hun hükümdar ailesinin elinden hakimiyeti almış ve Hunlar' ın idaresi altındaki toprakları ele geçirmişlerdi. Tabgaç yabguları Haunlarındaki kadar geniş bir ülke sahibi olamadılar, ama çin üzerindeki baskıları çok kuvvetli oldu. Bunların asıl hakimiyet bölgesi Kuzay çin' di.

Tabgaç Devleti Milattan Sonra Dördüncü Yüzyıl sonuna kadar devam etti. Tabgaçlar çin içlerinde çok ilerlemişler ve çin' le çok fazla ilişki kurmuş olmaları dolayısıyle onların hayatlarına çok almışlardı. O kadar ki, bazı Tabgaç yabguları çinliler' e hayranlıkları yüzünden kendi halklarını ve kültürlerini hor gördüler; Türkler' in kılık kıyafetini bile yasak ederek onları çinliler gibi giyinmeye zorladılar. çinliler' in değişik adetleri onları o kadar kendine çekmişti ki, medeniyetin sadece çin' de olduğunu sanıyorlar ve Türkler' in çinliler' e benzedikçe dha medeni olacaklarını düşünüyorum.

Böylece Tabgaçlar çin kültürü ve çin kalabalığı içinde eriyip gittiler. Onların yerine Türk Devleti' nde iktidar, Avar Hanedanı' nın eline geçti.

KAYNAK: Tarihte Türkler-Prof.Dr.Erol Güngör
Sayfa:23-ötüken Yayınları