KALAÇLAR


Kalaç boyu beylerinden Yuğruş' un oğlu Firuz-şah, Kalaç Sultanları' nın ilkidir. 1290-1296 yılları arasında hükümdarlık yapmış, kendisinden sonra yerine oğlu İbrahim, ondan sonra da yeğeni (şıhabeddin Yuğruş' un oğlu) Alaeddin şah geçmişlerdir. Alaeddin şah (1296-1316) Kalaç Hanedanı' nın en önemli şahsiyeti, Hind Türk Sultanları' nın da en büyüklerinden biridir. Onun zamanında Hindistan' ın hemen hemen tamamı Türkler tarafından fethedilmiştir.

Kalaç Hanedanı' nın saltanatı 1320 yılında Sultan Mübarek şah zamanında sona erdi. Onun yerine bir Hindu Müslümanı olan Nasırüddin Husrev geçtiyse de, Tuğlukoğulları müdahale ederek tekrar Türk hakimiyetini kurdular.