Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir.


Doğal Destanlar

Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.
İliada, Odysseia, Yunanlıların (Homeros)
Kalevala, Finlilerin
Nibelungen, Almanların
Ramayana,Mahabarata, Hintlilerin
El Cid, İspanyolların
Chanson de Roland, Fransızların
Gılgamış, Sümerlerin
İgor, Rusların
Şinto, Japonların

Yapma (Suni) Destanlar

Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:
Virgilius, Aeneit
Dante, İlahi Komedi
Tasso, Kurtarılmış Kudüs
Milton, Kaybedilmiş (Kaybolmuş) Cennet
Firdevsi, Şehnâme
Ariosto, Çılgın Orlando
Camoens, Os Lusiada

Türklerin Yapay Destanları

Kuvay-ı Milliye Destanı : Nazım Hikmet
Üç Şehitler Destanı : Fazıl Hüsnü Dağlarca
Çanakkale Destanı: Mehmet Akif Ersoy
Genç Osman Destanı: Kayıkçı Kul Mustafa
Selçukname: Yazıcıoğlu Ali