Blok çatlağı ile karşılaşan var mı modus te yağ eksiltme neden olur