Nerde o altın başlı kumandan?
O, beyle bey, işçiyle işçi,
Bir kurşun gibi ilerde
İzmir’e sancak gibi girişi.
Nurlar içinde mi şimdi aslan?
Tanrı’nın rahmeti üstüne olsun,
Atatürk adlı kahraman.
I. SUNUCU : Atatürk yeni bir vatan, çağdaş bir millet bırakarak ayrılmıştır aramızdan. Atatürk, yaptıklarıyla, konuşmalarıyla, davranışlarıyla cumhuriyet ve demokrasiye bağlılığı, akıl ve bilim yolunda ilerlemeyi, çağdaş olmayı, çok çalışmayı, yenilikleri benimsemeyi, halktan yana olmayı, devleti ve milleti güçlü kılmayı istemiştir.
II. SUNUCU :
Atatürk deyince aklıma,
Çalışmak gelir.
Zorlu savaşlarla, çetin işlere
Alışmak gelir.
İnsanca uygarca yaşamak için,
Kendi kendine yarışmak gelir.
I. SUNUCU : ATATÜRK DİYOR Kİ :
Kız : “EY, TÜRK GENÇLİĞİ! BİRİNCİ VAZİFEN TÜRK İSTİKLALİNİ, TÜRK CUMHURİYETİNİ İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR. MEVCUDİYETİNİN VE İSTİKBALİNİN YEGANE TEMELİ BUDUR.”
Erkek : “UYGARLIĞIN BULUŞLARI, TEKNİĞİN HARİKALARI DÜNYAYI DEĞİŞMEDEN DEĞİŞMEYE UĞRATTIĞI BİR DEVİRDE, ASIRLIK KÖHNE DÜŞÜNCELERLE, GEÇMİŞE BAĞLILIKLA VARLIĞINI KORUMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.”
Kız : “Asıl uğraşmaya zorunlu olduğumuz şey, yüksek kültür ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.”
Erkek : “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,fendir.”
Kız : “Azami tasarruf, milli özelliğimiz olmalıdır.”
Erkek : “Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”
Kız : “Özgürlüğün,eşitliğin, adaletin dayandığı nokta milli egemenliktir.”
Erkek : “İlim ve fen girişimlerinin çalışma merkezi okuldur.”
Kız : “Kuvvet birdir ve o, milletindir.”
Erkek : “Milli varlığımızla düşman olanlarla dost olmayalım.”
Kız : “Sağlam ve gürbüz nesil, Türkiye’nin mayasıdır.”
Erkek : “Büyük davamız, en uygar ve en gelişmiş millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bunun için planlı olarak, ölçüp biçerek çalışmalıyız.”
Kız : “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır.”
II. SUNUCU :
Düşman ezerken bizi,
Atatürk öne geçti.
Sönmez bir güneş doğdu,
Karanlıkları boğdu.
ŞİİR : YOLUM ATATÜRÇÜLÜK YOLUDUR
Halka inandı, ona yaslandı,
O, dev karşısında bir aslandı.
Çanakkale’de ve Kafkasya’da
Tanındı Avrupa’da Asya’da.
Geçti ulusumun başına,
Girdi Kurtuluş Savaşına
Eski, köhne ne varsa önünde,
Hepsini kaldırdı, kısa günde.
Açtı bütün geriliğe savaş,
Olmaktı amacı uygar,çağdaş.
Dedi : “Türk övün, güven, çalış,”
“Yurtta barış, dünyada barış.”
O, var tüm eserlerde, her yerde,
Koşarız ona, girdikçe derde.
İçim Atatürk sevgisiyle doludur,
Yolum Atatürkçülük yoludur.
I. SUNUCU : Nedir Atatürkçülük?
Kız : Atatürkçülük,Atatürk’ün sözleri ve devrimleriyle getirdiği yeni düşünce sistemi ve önümüzde açtığı yoldur. Kısaca Batı uygarlığına yönelmek ve laik olmaktır.
Erkek : Atatürkçülük, Türk milletini ve insanlığı yüceltmek, Türk milletini ve insan onurunu, insan değerini korumak için konulmuş, geleceğe açık, ileriye, özgürlüğe, insancılığa yönelik ilkelerdir.
Kız : Atatürkçülük, akılcı, bilimsel, çağdaş ve uygar olma yolunda ileri atılıştır.
Erkek : Atatürkçülük, milli birlik, beraberlik ve bütünlük yoludur. Milli benliği bulma ve öz değerleri kendi eliyle yaratma dileğidir.
Kız : Atatürkçülük, çağdaş demokrasiye yükseliştir, halktan yana olmak halk için çalışmaktır.
Erkek : Atatürkçülük, yurtta ve dünyada barış ilkesine bağlılıktır.
Kız : Atatürkçülük, parçalayıcı, dağıtıcı ve ayırıcı düşüncelere karşı çıkıştır.
II. SUNUCU : Atatürk, yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Ölümüne bütün dünya üzüldü. Çünkü o, yalnız milli sınırlar içinde değil, dünyada da barışı istemiştir. Ezilen sömürülen milletlerin yol göstericisi olmuştur.
I. SUNUCU : ONUN İÇİN DEDİLER Kİ :
Kız : “Atatürk, toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkan ve ülkede, çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşeyi ve gücü hemen çevresine aşılayan bir varlıktır.”
İsmet İNÖNÜ
(2. Cumhurbaşkanı)
Erkek : “Atatürk’ün arkasından gidenler geride kalamazlar. Atatürk, bugün için de önderimizdir, ışığımızdır, yarın içinde…”
Cemal GÜRSEL
(4. Cumhurbaşkanı)
Kız : “Atatürk’ün Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar, bir toplumun kandisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”
John F. KENNEDY(Con KENEDİ)
(ABD Eski Başkanı)
Erkek : “Atatürk, öyle bir insandır ki, istediğini bilir,bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.”
Kripell (Kıripel)
Kız : “Bir milleti uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk en birincidir.”
Timpul Gazetesi, Bükreş, 12 Kasım 1938
Erkek : “Kemal Atatürk’ün Ankara’daki anıtı, Türk halkı için sürekli bir birlik ve inkılap simgesidir.”
Arriba Gazetesi, Madrit, 10 Kasım1963
Kız : “Atatürk olmasaydı, yeni Türkiye var olmazdı.”
Stadladet (Sıtadlaytıt) Gazetesi, Helsinki, 1938
Erkek : “Ankara’da bulunduğum zaman güneşe bakar, fakat bu güneşi ufukta değil Çankaya’da görürdüm. İçtenlikle diyebilirim ki gerçek güneş, Çankaya’daki güneşti.”
De Raymond
(Belçikanın Anklara Eski Büyükekçisi)
II. SUNUCU : Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım,
Asırlarca yazsam, hep seni anlatacağım.
Şimdi Atatürk şiirlerinden bir demet sunuyoruz :
ŞİİR : KASIM RÜZGARLARI
Kasım rüzgarları eser, ben ağlarım
Büyür gözlerim geceler gibi.
Turnalar geçti üzerimden,
Kanadım kırıldı, çöllerde kaldım.
Kimseler tutamıyor yerini.
Bir haber çıkmadı senden,
Naçar kaldı vatanım.
Kasım rüzgarları eser, ben ağlarım.
Dayayacak yer yok alnımızı,
Adın dağlara taşlara yazılmış bir kere,
Mermere, denizlere, göklere…
Unutamayız, unutamayız Atamızı!
Kasım rüzgarları eser ben ağlarım.
İstanbul’u sel aldı,
Bir yar sevdik yel aldı.
Artık duyulamıyor kükreyen erkek sesin.
Gündüzler artık beyaz değil.
Yok seni hatırlatan bir bakış,
Göklerin, denizlerin ötesinden.
Mevsim bahar değil,
Kış.
Kasım rüzgarları eser, ben ağlarım.
Bir hasret inceden ince
Gelir oturur içime,büker boynunu vatanım.
ŞİİR : MUSTAFA KEMALLER TÜKENMEZ
Tükenir elbet,
Gökte yıldız, denizde kum tükenir.
Bu vatan, bu topraklar cömert,
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez,
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.
Ben de etten kemiktendim elbet,
İki Mustafa Kemal var iyi bilin.
Ben işte! İkincisi sonsuzlukta,
Ruh gibi bir şey görünmez,
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.
Hep kardeşliğe, bolluğa giden yolda ,
Bilimin yapıcılığın aydınlığında,
Güzel düşünceler, soyut fikirlerde ben,
Evrensel, yepyeni buluşlarda,
Geriliği kovmuşum ben dönmez,
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.
Başın mı dertte, beni hatırla,
Duy beni en sıkıldığın an.
Baştan sona her şeyiyle bu vatan,
Sakın ağlamasın kasımlarda.
Fatihler, Kanuniler ölmez,
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.
ŞİİR : MUSTAFA KEMALİ DÜŞÜNÜYORUM
……………………….
…………………………
I. SUNUCU : Bir şiirle dile gelmez Atatürk,
Fikirler çözülmez, sığmaz beyana,
Bir tek yönde tarif olmaz Atatürk
II. SUNUCU : Şimdi Atatürk’ü anlatmak üzere Türkçe Öğretmenimiz (öğretmen ismi) huzurunuza geliyor.