gergin beygir Ve onur2ran Arasında Konuşma Yapılıyor